Date side Dragør

1928 (uden for Kat.), 33-34; Kammeraterne (Medstifter) fra 1935; Rundskueudst. Hans Gadebilleder fra Nrrebro er af en egenartet Sknhed i deres udprgede Saglighed og ejer ofte haardt tilkmpede koloristiske Vrdier., f.

I sine ret tunge Billeder af Arbejdere og Arbejderkvarterer har han vist Bestrbelser i Retning af et socialt Maleri.

Fads Akantusskringer staar ikke srlig kvalitativt hjt. Enevold Parsberg sendte fra Dresden 1667 et drejet Portrt af Luther til Fr.

Det meste af det Arbejde, som han efter Kontrakten af 30. 1702 skulde udfre, og som han senere modtager Betaling for, ser nemlig ud til at vre skaaret af Svenden, saaledes det meste af Altertavlen, Prdikestolen med rig Akantus og Korskranken, som nu er opbevaret i Kirkens Vaabenhus.

Uddannelse: Kom i Malerlre og har arbejdet som Haandvrksmaler; i vrigt Autodidakt. Et hamborgsk Stik fra 1788 af Provst Jacob Jochims er bet.: gemahlt von J. Fabricius 1787.* Efter Stikket at dmme har Maleriet vret stift og konventionelt. Hans Speciale var navnlig idealiserede Operadekorationer i en festlig pomps Stil, i hvilke man sporer Paavirkning fra Alessandro Galli Bibiena, under hvem han rimeligvisromerske Ruiner o. paa Frederiksberg Slot, i Havesalen paa Fredensborg (1750-51), paa Bregentved og i Ministerialbygningen i Kbh.; desuden i Spisesalen i Moltkes Pal samt Loftsfresko sst. 1759 forfattede han: Instruction oder Unterrichtung in den geometrischen, perspektivischen und architektonischen Lectionen in zwei Bucher, et Vrk, der bl. giver fortrffelige Bidrag til Forstaaelsen af det 18. Embeder og Hverv: 1719-21 Hofmaler i Karlsruhe hos Markgreve Carl Vilhelm af Baden-Durlach; 1722-38 Teatermaler ved Operaen i Hamborg; virkede derefter en Tid i London og Mannheim; 1742-46 Teatermaler Berlin; opholdt sig fra 1747 til sin Dd i Kbh., hvor han isr blev benyttet som Teatermaler; fik af Kongen 1748 bevilget en aarlig Ln af 400 Rdl., fra 1761 med et aarligt Tillg af 200 Rdl. Da Fabris 1747 kom til Kbh., var han allerede en erfaren Teatermaler og Teatertekniker. af Torben Krogh, 1930; Torben Krogh i Tilsk., 1931 II, 86, 88; samme: Danske Teaterbilleder fra det 18. Architektur, Beiheft 5, 1911 (se Giacomo F.); Jacopo Fabris: Instruction in der theatralischen Architektur und Mechanique, udg.

Date side Dragør

1791 sgte han uden Held Rejsestipendium som Medaillr eller i det mindste en Hjlp til at fortstte sine velser i Medaillrkunsten. var 1649-54 Hofkobberstikker i Stockholm og levede fra 1656 i Hamborg, hvor han nvnte Aar udsendte et Stik af Fr. Nytorv, hvis frste, lnge benyttede Dekorationsbestand han var Mester for. Ved Hoffet var han bjt anset, og efter hans Dd fik hans Enke en ikke ubetydelig Pension. Han havde saaledes vret med til at indrette det nye Operahus, som Frederik den Store lod rejse paa Unter den Linden. V.s Tronbestigelse oprandt en gylden Tid for den dramatiske Kunst, fik han Lejlighed til at indrette 3 Teatre, en Scene for de italienske Operister paa Charlottenborg, et interimistisk Teater for de danske Aktrer i Tjrehuset* og endelig Komediehuset paa Kgs. Meier: Fredensborg Slot, 1880, 104, 106, 129; Emil Gutman: Das Grossherzogliche Residenzschloss zu Karlsruhe i Z. Falbe-Hansen, der ved Siden af John Christensen staar som en typisk Nrrebromaler, er opvokset i Jylland.


date side Dragør-32date side Dragør-58date side Dragør-64
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *